Фондация "Мечти без граници"

Фондацията е фокусирана върху повишаването на общата култура на обществото като подпомага личностната реализация и социалната интеграция, използвайки иновативни и интерактивни методи